FAQ

Vi er meget stolte af produktet. Glæden er stor, når vi får feedback fra tilfredse kunder som har haft gavn af LifeAir. Ønsker du at dele din oplevelse af produktet med andre, hører vi naturligvis gerne fra dig på info@lightair.dk

OBS:

Vi anbefaler at du placerer din LifeAir mindst 1 meter fra vægge og møbler. Hvis dette ikke følges kan det resultere i væggen/møblerne bliver beskidte i forbindelse med tiltrækningen af partiklerne til opsamleren.

Lightair Water

Rengør den snavsede opsamler med flydende opvaskemiddel, vand og en blød svamp, tør efter med en klud og sæt den tilbage på ion generatoren. 

Ion generatoren og plastfoden kan rengørens med et fugtig klud.

VIGTIGT:

  • Du skal slukke for luftrenseren inden du påbegynder rengøring af LifeAir
  • Sæt IKKE opsamleren i opvaskemaskinen
  • Brug ikke rengøringsmidler der indeholder alkohol- ammoniak eller alkaliske stoffer.

Hvis din Lightair luftrenser ophører med at fungere inden for garantiperioden, som følge af en fejl i materialet eller fremstilling, reparere eller udskifter Lightair produktet. Køberen skal returnere produktet til en Lightair autoriseret servicetekniker, sammen med kvittering.

  • Denne garanti dækker ikke skader som følge af ulykker, forkert brug, snavs, eller hvis der er udført ikke-autoriserede indgreb. Lightair tager ikke ansvar for skader forårsaget af transport.


VIGTIGT! Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af manglende overholdelse af anvisningerne i brugermanualen.